Industri nyheder

Sådan tilsluttes solenergiledningen

2024-01-30

Brug kabelklemmer eller -bånd til at fastgøre og organisere ledningerne langs deres rute. Dette hjælper med at forhindre skader og sikrer en pæn installation.

Følg lokale elektriske regler og regler for jording af dinsolcelleanlæg. Dette involverer typisk at forbinde jordledningen fra solpanelerne til en jordingsstang eller anden godkendt jordingsmetode.

Før du fastgør alle kabler helt, skal du udføre en foreløbig test for at sikre, atsolpanelergenererer strøm, og inverteren fungerer korrekt. Tag de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger under testning.

Når testen er vellykket, skal du sikre alle forbindelser med passende stik eller kabelforskruninger. Forsegl eventuelle indgangspunkter i forbindelses- eller kombineringsboksen for at beskytte mod fugt.

Hvis du er usikker på et eller andet aspekt af installationen, eller hvis dit solcelleanlæg er større og mere komplekst, er det tilrådeligt at rådføre sig med en kvalificeret elektriker eller solcelleinstallatør.

Overhold altid lokale elektriske regler og regler, og overvej at søge professionel rådgivning, især for større solcelleanlæg. At arbejde med elektricitet kræver forsigtighed og viden for at sikre systemets sikkerhed og effektivitet.

Tjek de positive og negative etiketter på solpanelet, normalt er den positive grænseflade rød, og den negative grænseflade er sort.

Tilslut de positive og negative elektroder på panelet til det tilsvarende interface på controlleren, og sørg for, at rød er positiv og sort er negativ.

Tilslut batteriet til controlleren, og sørg også for, at rød er positiv og sort er negativ.

Når du tilslutter batterier, skal du overholde princippet om positive og negative poler for at sikre korrekt tilslutning.

Tilslut controllerens udgang til LED-lyset eller anden belastning, og vær også opmærksom på den positive og negative elektrodetilpasning.

For tilslutninger i samledåsen skal du tilslutte kablerne i henhold til mærkaterne på samledåsen for at sikre, at anoden er korrekt forbundet med anoden, og katoden er korrekt tilsluttet katoden.

Den røde del af ledningen til solcellegadelampen er forbundet med den positive elektrode på solpanelet, og den sorte del er forbundet med den negative elektrode.

Før ledningsføring skal du sørge for, at solcelleanlægget er slukket for at forhindre elektrisk stød.

Når fleresolpanelerer tilsluttet, skal de muligvis forbindes parallelt eller i serie for at opnå den nødvendige spænding og strøm.

Brug ledningsforbindelser, der opfylder kravene, og hold dem rene ved samlingerne.

Ovenstående trin kombinerer oplysningerne i søgeresultaterne for at give en grundlæggende forbindelsesmetode til solenergiledninger. I faktisk drift skal den korrekte forbindelse foretages i henhold til den specifikke situation og de specifikke krav til udstyret.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept